Agendă culturală
Agendă culturală
Altele8 martie 2012

*KILOMETRUL ZERO AL NEPĂSĂRII – Pe gorjeanul nostru îl poate amuza subiectul următor. Poate chiar protesta cu noroc ori aştepta nişte explicaţii, probabil din fuga trăsurii, de la oficialităţile oraşului Târgu-Jiu. Eu îl scap ca pe-un porumbel cu bilet de informare, nu de război, şi-mi asum îndrăzneala. O veche dorinţă a istoricului gorjean Alexandru Ştefulescu (1865-1910), învăţător şi director la şcoala primară de băieţi din Târgu-Jiu, a dus la înfiinţarea, în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, în două încăperi ale parterului Palatului Administrativ, unei expoziţii muzeale. În prezent, acolo, pe strada Geneva nr. 8, se află Secţia de istorie şi arheologie a Muzeului Judeţean Gorj şi, găsesc într-o prezentare, cuprinde colecţii de arheologie (epoca preistorică, dacică şi romană), istorie medie, modernă şi contemporană, o colecţie de numismatică (epoca romană), colecţia de documente Alexandru Ştefulescu (secolele XV-XIX), carte veche, icoane. Clădirea a fost, întâi, din 1894, sediu al Prefecturii, apoi Tribunal. Pricină pentru care, de acolo, din faţa uşilor de intrare în instituţia de cultură, s-a luat în considerare kilometrul zero al municipiului Târgu-Jiu, fiind pus şi semn – o placă de alamă, cândva lucitoare. Această semnificaţie nu i-o ştiu prea mulţi, unii, hâtrii cu siguranţă, spun că la ultima dalare ar fi fost pericolul să dispară amintita placă. Acum s-a tocit şi mai există doar pe jumătate (vezi foto). Un logofăt, ceva, ar putea să repare neajunsul acesta. Or, cine îl mai ascultă pe Primarul nostru de la Târgu-Jiu?
*SALONUL DE REPTILE – Şi tot la Muzeul Judeţean «Alexandru Ştefulescu» din Târgu-Jiu s-a organizat o expoziţie de reptile cu vânzare. Aflu şi un preţ: 100 de euro pentru un şarpe mic.Ori, să aduci 35 de reptile – inclusiv şerpi veninoşi, 12 şopârle, cameleoni şi varani în sala de expoziţie, parcă nu e în regulă. Întâi, e vorba, totuşi, de incinta unui muzeu, şi nu tocmai de ştiinţe ale naturii! Apoi, cât de sărac să fi ajuns bugetul amintitei instituţii, încât să accepte o  astfel de… găoace cu prelată, ca la un bâlci organizat la margine de gospodării. De astăzi, până hăt cât se ţine şerpăria, eu păşesc pe trotuarul de vis-à-vis, cel cu Parchetul, scuipând în sân, ca un haruspice, închipuindu-mi că, la fel, istoricul Gorjului, Alexandru Ştefulescu, acolo, în ceruri, a luat şi el distanţă de cinstirea ce i se face în lăcaşul de cultură lăsat pe aceste meleaguri.
*EXPOEXPERIMENT – Universitatea “Constantin Brâncuşi” şi Centrul de Cercetări Ştiinţifice pentru Activităţi Motrice, Medicale şi Artistice au organizat, la Galeriile de Artă ale Municipiului Târgu-Jiu, o expoziţie a studenţilor anului III, specializarea pedagogia artelor plastice. Am vizitat-o, nu la vernisaj, însă o săptămână mai târziu, şi m-am oprit doar să observ grija cu care tinerii artişti au ars domol. Unii îmi par a fi într-adevăr stăpâni pe luntrii şi proprietari de culori minunate, însă eu nu-i pot numi aici. Precum zic, organizatorii n-au catadicsit să pună etichetă lucrărilor, pe privitor incitându-l să ia o oarecare distanţă de o astfel de risipire. Acelaşi lucru lipseşte şi de pe afişul evenimentului, fiind menţionate doar numele profesorilor coordonatori, Vasile Fuiorea şi Marius Turcitu. Mirat sunt şi de faptul că în calitate de curator se menţionează Uniunea Artiştilor Plastici Gorj, faţă de a cărei prestaţie aş aduce de fiecare dată considerente de profesionalism, nu de astfel de… năduşeli didactice.

*NAIV ÎN COLŢII LIBERTĂŢII pentru duioasele tăceri – La Editura “Măiastra” a fost tipărită culegerea de versuri semnată de domnul doctor Doru V. Fometescu. “Această carte ivită – scrie autorul – din trăire vie şi joc de suflet creative poate să fie un cântec apăsat şi tandru despre libertate şi tăcere credincioasă, despre bătălie şi călătorie tainică, despre aici şi dincolo, despre constrângere voită şi dăruire…” Redau un frumos poem: “Mă dezintegrez/ printre ierburi,/ arbuşti şi arbori/ pentru a înierbi/ ori înmiresma/ necesara trecere -/ atingerea unui alt Univers.”În voia Trecerii.

    Adaugă un comentariu

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *