Boloș: ”12,5 miliarde lei, alocaţi de Guvern, pot fi accesaţi prin IMM PLUS de la începutul lunii mai”
Boloș: ”12,5 miliarde lei, alocaţi de Guvern, pot fi accesaţi prin IMM PLUS de la începutul lunii mai”
Altele19 aprilie 2024

Ministerul Finanţelor anunţă că a fost publicat ordinul comun care stabileşte plafoanele de garantare pe componente în cadrul schemei de ajutor de stat IMM Plus, regulile de gestionare a plafoanelor de garantare, plata ajutoarelor de stat specifice fiecărei componente din cadrul schemei de ajutor de stat, precum şi convenţiile de garantare şi plată a grantului şi convenţiile de implementare. ”Se pot demara procedurile pentru ca de la începutul lunii mai cei 12,5 miliarde lei alocaţi de către Guvern să poată fi accesaţi”, explică ministrul Marcel Boloş.

”Odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului comun, putem spune că schema de ajutor de stat IMM Plus este oficial operaţională. Astfel, se pot demara procedurile pentru ca de la începutul lunii mai cei 12,5 miliarde lei alocaţi de către Guvern să poată fi accesaţi de către antreprenori şi autorităţile locale. Asigurăm accesul la finanţare al firmelor care nu dispun de sumele necesare pentru proiectele de investiţii sau pentru continuarea activităţii, care pot aplica pentru garanţii, dobânda şi comisioanele fiind asigurate de noi. Această măsură se adaugă pachetului de sprijin dedicat mediului de afaceri şi stimulării economiei prin care oferim acces la finanţare pentru IMM-urile româneşti. Vorbim de setul de măsuri pe care Ministerul Finanţelor l-a iniţiat în această primăvară, respectiv măsurile de subvenţionare a diferenţei de creştere a accizei la motorină, subvenţionarea creşterii dobânzii ROBOR pentru cei care au accesat credite pentru IMM Invest şi schema de granturi pentru investiţiile de peste 50 de milioane de lei pentru crearea de locuri de muncă şi capitalizarea mediului de business”, a explicat ministrul Marcel Boloş, într-un comunicat de presă transmis vineri.

Bugetul este de maximum 12,5 miliarde lei, iar garanţiile se vor acorda în limita unui plafon de 11,1 miliarde lei, pentru 11.500 beneficiari.

Schema de ajutor de stat IMM Plus şi componentele acesteia: IMM România Plus, Agro Plus, IMM Prod Plus, Construct Plus, Innovation Plus şi Rural Plus, valabilă până la 30 iunie 2024, a fost aprobată prin OUG nr.18/2024. Schema de ajutor de stat va facilita accesul la lichidităţi al întreprinderilor mici şi mijlocii, al întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi al întreprinderilor mari a căror activitate economică a fost afectată de conflictul armat din Ucraina. Totodată, prin implementarea Programului IMM Plus se încurajează dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi a unităţilor administrativ-teritoriale, care realizează proiecte de investiţii în sectorul construcţiilor.

Alocarea pe programe

Din plafonul total de 11,1 miliarde de lei, al garanţiilor care pot fi acordate până la 30 iunie 2024, 9,12 miliarde lei se alocă astfel:

– Fondului Naţional de Garantare a Creditelor Pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.) se alocă integral plafonul de 5,892 miliarde lei pentru componenta IMM România Plus;

– Pentru componenta Agro Plus, plafonul total de 127,630 milioane lei, se alocă 27,630 milioane lei Fondului de Garantare a Creditului Rural (F.G.C.R.) şi 100 de milioane F.N.G.C.I.M.M;

– Pentru componenta IMM Prod Plus, plafonul total de 1 miliard lei, se alocă integral F.N.G.C.I.M.M.;

– Pentru componenta Construct Plus, plafonul total de 2 miliarde lei, se alocă F.N.G.C.I.M.M. se alocă 900 de milioane pentru subcomponenta IMM Construct Plus şi 100 de milioane lei pentru subcomponenta UAT Construct Plus. De asemenea, suma de 900 de milioane lei pentru subcomponenta IMM Construct Plus se alocă Fondului Român de Contragarantare (F.R.C) şi suma de 100 de milioane pentru subcomponenta UAT Construct Plus;

– Pentru componenta Innovation Plus, plafonul total de 100 de milioane se alocă integral F.R.C..

Diferenţa de 1,198 miliarde lei dintre plafonul total al Programului IMM Plus a fost alocată prin Ordinul comun MF/MADR nr.662/128/2024 componentei Rural Plus administrată de F.G.C.R.

Cum se acordă sprijinul

Ajutorul de stat este sub formă de garanţii de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat.

Pentru creditele/liniile de credit valoarea maximă a finanţărilor acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5 milioane lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10 milioane lei pentru creditele de investiţii. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăşi 10 milioane lei.

Pentru sectoarele agriculturii primare, pescuitului şi acvaculturii, valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăşi 5 milioane lei.

Durata maximă a finanţărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiţii iar în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru durata maximă a finanţărilor este de 36 de luni.

În cazul creditelor de investiţii instituţiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 18 luni pentru rambursarea principalului.

Pentru a spori atractivitatea programului si pentru a veni in sprijinul benefeficiarilor Programului costul total al creditelor acordate în cadrul Programului IMM Plus, se compune din rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 1,5% pe an pentru creditele de investiţii şi ROBOR la 3 luni plus o marja de maximum 1,9% pe an pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.

De asemenea, Ministerul Finanţelor subvenţionează valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare în procent de 100% pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei şi dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii pe o perioada de maximum 12 luni de la data acordării creditului.

În termen de 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a ordinului, instituţiile de credit transmit F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, cererile de înscriere în program, precum şi solicitările de alocare de plafoane de garantare în funcţie de nivelul estimat al finanţărilor pe care le vor acorda până la 30 iunie 2024 inclusiv, în cadrul componentelor Programului IMM Plus, precum şi nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul componentelor programului.

    Adaugă un comentariu

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *