Cum îşi bate CJAS Gorj joc de contribuabili
Cum îşi bate CJAS Gorj joc de contribuabili
Investigatii24 noiembrie 2009

Daniel BondocProfesorul din Târgu Jiu diagnosticat cu sinuzită şi tratat, în consecinţă, peste un an, la Târgu Jiu şi Bucureşti, a descoperit, ulterior, că avea cancer în stadiul patru, ultimul.
A prezentat un munte de documente la Casa Judeţeană pentru Asigurări de Sănătate Gorj, în speranţa obţinerii Formularului E 112, care echivala cu finanţarea tratamentului efectuat la clinica din Freiburg – Germania. Răspunsul, şi acela negativ, a venit nu în termenul legal de cinci zile, ci la aproape trei luni de la depunerea solicitării.
Ca şi cum nu ar fi fost suficient, luni, 23 noiembrie a.c., la primul termen al procesului intentat de profesor Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Gorj, am constatat cu stupoare că această instituţie publică, finanţată din banii contribuabililor, nici măcar nu a catadicsit să delege un reprezentant, în instanţă, cu toate că vineri, 20 noiembrie a.c., îmtr-o declaraţie acordată pentru Radio Târgu Jiu, Daniel Titu Bondoc susţinuse contrariul.

Mai mult, nici măcar nu a fost depusă o întâmpinare, la dosarul cauzei. Judecătorul a disus amânarea judecării acestei speţe, pentru data de 7 decembrie a.c.
Profesorul a depus plângerea la Tribunalul Gorj în data de 26 octombrie a.c. Citaţia prin care era anunţat primul termen i-a venit două zile mai târziu, pe 28 octombrie a.c. Au trecut de atunci 25 de zile. La Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Gorj sunt încadraţi doi consilieri juridici, remuneraţi cu câteva zeci de milioane de lei vechi, lunar, bani proveniţi de la contribuabili. Cozma Dumitrescu, directorul adjunct al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, ne-a declarat, halucinant, că instituţia pe care o conduce nu a fost reprezentată în proces pentru că cei doi consilieri juridici nu au avut timp – vreme de 25 de zile – nici să studieze dosarul, nici să elaboreze o întâmpinare.

Deloc lipsit de importanţă este faptul că juriştii CJAS Gorj au manifestat această atitudine delăsătoare într-un dosar amplu mediatizat. Refuzăm să ne imaginăm cum procedează în celelalte.
Într-o ţară cu zeci de mii de absolventi de drept, instituţiile publice continuă să îşi aleagă consilierii juridici pe criterii fără legătură cu competenţa. Şi asta se vede de la o poştă.

23 COMENTARII
 • sia 18.01.2010 la ora 17:49 pm
  DIN EXPUNEREA DOMNULUI DIRECTOR ECONOMIC AL CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE REZULTA FOARTE CLAR RESPECTUL PENTRU ASIGURAT In baza principiului descentralizarii, casele judetene de asigurari de sanatate se bucura de autonomie in rezolvarea si controlul aspectelor specifice ce se regasesc la nivel local. Asiguratul este elementul central al sistemului asigurarilor de sanatate. 1. O.U.G. nr. 150/20.11.2002, privind „Organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate” care abroga „Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997”, este primul act normativ care a permis modificarea conceptuala si structurala a asigurarilor sociale de sanatate ca un sistem unitar de finantare a ocrotirii si promovarii sanatatii populatiei. Principiile sistemului asigurarilor de sanatate: solidaritatea, libertatea alegerii, concurenta, calitatea serviciilor si respectul pentru asigurat, confidentialitatea actului medical conduc la o concluzie unica: asiguratul este elementul central a sistemului asigurarilor de sanatate. Toate institutiile – incepand cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate –, toti medicii si toate unitatile medicale sunt puse in slujba asiguratului. Potrivit O.U.G. nr. 150/2002, sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania are trei componente majore: -Asiguratii; -Furnizorii de servicii de sanatate( medicii, spitalele, farmaciile); -Casele de asigurari sociale de sanatate(tertiul platitor). „Ordonanta de Urgenta nr. 150”, a creat noua institutie „Fond national unic de asigurari sociale de sanatate”si defineste cu mai multa claritate atat obligatiile asiguratorilor si asiguratilor la constituirea fondului, cat si parghiile ce se utilizeaza de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari in activitatea de administrare si gestionare a fondurilor colectate. De asemenea, prin „O.U.G. nr. 150/2002” sunt precizate cu mai multa exigenta sarcinile sporite si rolul determinant ce revine Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si caselor de asigurari in activitatea de gestionare si administrare a fondurilor colectate, acestea, conform actului normativ, fiind in proportie de 96% utilizate pentru plata serviciilor medicale, a medicamentelor, a materialelor sanitare si dispozitivelor medicale de care beneficiaza asiguratii. 2. Adevarata reforma in domeniul sanitar Incepand cu anul 2006 sistemul de asigurari de sanatate suporta schimbari substantiale, prin aprobarea de catre Parlamentul Romaniei a pachetului de legi privind reforma in domeniul sanitar, Legea nr. 95/2006. 3. Noua structura a CNAS Din punct de vedere organizatoric, ordonanta impune, pentru functionarea actualelor structuri CNAS si CAS, mai multa flexibilitate si dinamism, conferindu-le atributii clare care sa asigure atat logistica functionarii unitare si coordonate a sistemului asigurarilor sociale de sanatate prin colectarea si folosirea eficienta a fondurilor, cat si mijloace adecvate pentru reprezentarea, informarea si sustinerea intereselor asiguratilor. Din punctul de vedere al organelor de conducere, Legea nr. 95/2006 stabileste: Organele de conducere CJAS: Consiliul de administratie: - 9 membri; Presedintele – Director general, numit pe baza de concurs, prin decizie a presedintelui CNAS pentru un mandat de 4 ani si cu calitate de ordonator de credite. 4. Functiile CNAS Activitatea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate presupune indeplinirea anumitor functii. Acestea presupun administrarea fondurilor colectate precum si finantarea serviciilor medicale necesare asiguratilor. In noul cadru, furnizarea serviciilor medicale se face in functie de cerere si oferta, fapt ce conduce la eliminarea risipei si la rationalizarea cheltuielilor. Relatiile dintre medici si casele de asigurari se desfasoara in baza unui Contract-cadru in care sunt specificate criteriile cantitative si calitative de evaluare a activitatii medicale, in functie de care se realizeaza plata medicilor pentru serviciile furnizate. 5. Atributii ale CNAS Printre cele mai importante atributii ale CNAS pot fi mentionare: 1. gestioneaza Fondul, in conditiile legii, prin presedintele CNAS, impreuna cu casele de asigurari, inclusiv Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pana la reorganizarea acestora; 2. propune, cu avizul Ministerului Sanatatii Publice, proiecte de acte normative pentru asigurarea functionarii sistemului de asigurari sociale de sanatate si acorda aviz conform proiectelor de acte normative care au incidenta asupra Fondului; 3. elaboreaza, implementeaza si gestioneaza procedurile si formularele unitare, avizate de Ministerul Sanatatii Publice, pentru administrarea sistemului de asigurari sociale de sanatate; 4. elaboreaza si actualizeaza Registrul unic de evidenta a asiguratilor; 5. elaboreaza si publica raportul anual, precum si executia bugetara pe capitole si subcapitole si planul de activitate pentru anul urmator; 6. participa la stabilirea obiectivelor programelor de sanatate publica, in colaborare cu Ministerul Sanatatii Publice, Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Farmacistilor din Romania, reprezentanti ai asiguratilor, spitalelor si clinicilor universitare, ai unitatilor de cercetare, ai organizatiilor neguvernamentale, ai sindicatelor si patronatelor, ai ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie; 7. elaboreaza si stabileste, impreuna cu Ministerul Sanatatii Publice, prin comisiile organizate la nivel national, metodologia si nivelul de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale si medicamente; metodologice de aplicare a contractului-Moaselor din Romania, Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor din Romania, precum si a organizatiilor patronale si sindicale reprezentative din domeniul medical, pana la data de 15 decembrie a anului in curs pentru anul urmator, care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS; 8. elaboreaza conditiile privind acordarea asistentei medicale din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu consultarea Colegiului Medicilor din Romania si a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania; 9. participa anual si ori de cate ori este nevoie la elaborarea listei de medicamente eliberate cu sau fara contributie personala, pe baza prescriptiilor medicale, pentru persoanele asigurate; 10. analizeaza proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli ale caselor de asigurari propuse de acestea; 11.elaboreaza strategiile necesare si actioneaza pentru indeplinirea conditiilor de aderare impuse de Uniunea Europeana ca parte integranta a politicii guvernamentale in domeniul asigurarilor sociale de sanatate; 12. realizeaza prognoze, strategii, studii si analize privind dezvoltarea, functionarea, eficacitatea si performantele sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania, in vederea perfectionarii acestuia; 13. indruma metodologic si controleaza modul de aplicare a dispozitiilor legale de catre casele de asigurari; 14. negociaza si contracteaza cu institutii abilitate de lege colectarea si prelucrarea datelor privind unele servicii medicale furnizate asiguratilor, in vederea contractarii si decontarii acestora de catre casele de asigurari; 15. acorda gratuit informatii, consultanta si asistenta in domeniul asigurarilor sociale de sanatate persoanelor asigurate, angajatorilor si furnizorilor de servicii medicale; 16. monitorizeaza si controleaza modalitatea de eliberare a medicamentelor compensate si gratuite; 17. organizeaza, impreuna cu Ministerul Sanatatii Publice si Ministerul Justitiei, comisia centrala de arbitraj, care este condusa de un consiliu de conducere format din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii Publice, CNAS, Colegiului Medicilor din Romania, Colegiului Farmacistilor din Romania si Colegiului Medicilor Dentisti din Romania; 18. aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale caselor de asigurari, in conditiile legii; 19. coopereaza cu partenerii sociali (patronate, sindicate, societate civila) si cu celelalte institutii cu atributii in asigurarea si promovarea sanatatii; 20. asigura informarea cel putin o data pe an a fiecarui asigurat, prin casele de asigurari, asupra serviciilor de care beneficiaza, nivelului de contributie si modului de plata, dar si asupra drepturilor si obligatiilor sale, precum si asupra mijloacelor de pastrare a sanatatii, de reducere si de evitare a cauzelor de imbolnavire si asupra pericolelor la care se expun in cazul consumului de droguri, alcool si tutun; 21. monitorizeaza si controleaza modul de incheiere si executare a contractelor incheiate intre casele de asigurari si furnizorii de servicii medicale, de medicamente si de dispozitive medicale; 22. monitorizeaza functionarea organelor de conducere ale caselor de asigurari si stabileste atributiile acestora, in conditiile legii; 23. asigura logistica functionarii unitare si coordonate a sistemului de asigurari sociale de sanatate; 24. foloseste mijloacele adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea si sustinerea intereselor asiguratilor; 25. organizeaza si efectueaza impreuna cu casele de asigurari controlul serviciilor medicale care se acorda asiguratilor pe baza contractelor de furnizare de servicii incheiate, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii; 26. asigura logistica si baza materiala necesare activitatii de pregatire si formare profesionala a personalului, din cheltuielile de administrare a Fondului; 27. prezinta un raport anual Guvernului privind starea sistemului de asigurari sociale de sanatate; 28. prezinta rapoarte Parlamentului, la solicitarea acestuia; 29. implementeaza programele nationale de sanatate cu scop curativ finantate din bugetul Fondului, conform strategiei aprobate de Ministerul Sanatatii Publice; 30. raspunde de asigurarea, urmarirea si controlul fondurilor alocate pentru derularea programelor si subprogramelor de sanatate cu scop curativ, precum si de monitorizarea, controlul si analiza indicatorilor fizici si de eficienta, prin intermediul caselor de asigurari de sanatate; 31. transmite Agentiei Nationale pentru Programe de Sanatate, trimestrial, anual si ori de cate ori este nevoie, analiza modului in care au fost derulate programele nationale de sanatate cu scop curativ finantate din bugetul Fondului; 32. poate elabora, pentru furnizorii aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, protocoale de practica, ca baza de decontare pentru servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, cu consultarea Colegiului Medicilor din Romania, Colegiului Farmacistilor din Romania, Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania; Principiile sitemului de asigurari de sanatate -Alegerea libera a casei de asigurari de sanatate; -Solidaritate si subsidiaritate in colectarea si utilizarea fondurilor; -Alegerea libera a medicului de familie, a medicului specialist din ambulatoriu si a unitatii sanitare; -Participarea obligatorie la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru formarea fondului national unic de asigurari sociale de sanatate; -Participarea persoanelor asigurate, a statului si a angajatorilor la managementul fondului national unic de asigurari desanatate; -Acordarea unui pachet de servicii medicale de baza, in mod echitabil si nediscriminatoriu oricarui asigurat; -Transparenta sistemului de asigurari sociale de sanatate. Cat priveste modul de adresare al conducerii acestei instituţii publice, finanţată din banii contribuabililor, am constatat respectul acordat bolnavului de cancer ,, ..ma doamna....fu astazi un proces cu ...unu...bolnav de cancer... care ne-a dat in judecata...,,m-au incercat niste sentimente atat de ciudate..., pe voi nu? domnilor oare in ce perioada ne aflam?...dintr-un cosmar in alt cosmar...credeam ca traim vremuri noi, oameni noi...da, de unde....!!!!!!
 • Andone 18.01.2010 la ora 17:50 pm
  Dragi Tovarasi si Consateni ai acestui mare Sat numit Romania, In primul rand trebuie sa remarcam diferenta evidenta intre un stat civilizat (Germania) si ghici ce ca nici nu se vede prin ceata Romania. Omul a facut ceea ce trebuie, si anume s-a dus sa-si rezolve problema. Nu in Romania ci in Germania. Intr-un cuvant, s-a descurcat. Bineinteles ca apelezi la Casa de Asigurari mai ales ca stii ca exista formularul asta e112, problema e ca autoritatile = incompetente si nu-s capabile nici sa te refuze ca lumea. Uitati-va si voi. Pai pe directorache asta il intrebati voi de vorba? Pe numitulica asta politicesc? Bine le face profu'. Ii doresc sa-i rupa in instanta si sa dea exemplu si la alti contribuabili. Las-o ca merge asa!
 • alexa 18.01.2010 la ora 17:50 pm
  Apropo de spaga, stiti cum te intreaba doctorul atunci cand ai prima intalnire cu el? ..."Sunteti pregatit pentru operatie?". ...,, Sunteti pregatit?...,, Vi se pare cunoscuta fraza? Doar nu vrei sa spui ca nu... si sa pleci acasa sa risti sa mori, stiind de la dansu'ca tu trebuie sa te operezi...SI CEDEZI....si in felul acesta tacit esti complice la spaga....
 • Minerul.Motru 18.01.2010 la ora 17:51 pm
  Stati la cozile pentru medicamente compensate si veti vedea cum are grija statul roman de muritorii sai.Rusine pentru acest guvern care este si a fost de doi bani.
 • damian 18.01.2010 la ora 17:52 pm
  In aprilie 2008, o femeie de 40 de ani a decedat din cauza faptului că CJAS Gorj a tergiversat trimiterea sa într-o clinică de specialitate din străinătate care i-ar fi putut da bolnavei o speranţă în lupta cu o formă destul de rară de cancer. Cu toate că medicii români s-au pronunţat că nu există remediu medical care să fie aplicat în timp util în ţară, casa de asigurări a insitat să se mai facă încercări în România, până în momentul în care familia, disperată din cauza situaţiei, a hotărât să suporte costurile operaţiei în Ungaria, în speranţa că statul român va deconta, conform formularului E 112, suma cheltuită. Pentru că nu s-a intervenit în timp util, femeia a murit, iar familia a trebuit să suporte, pe lângă durerea pierderii cuiva drag, şi datorii imense pe care le-a făcut pentru a încerca să-i salveze viaţa.
 • pacientu' roman 27.01.2010 la ora 18:20 pm
  CNAS/CJAS sunt institutii la fel de jegoase ca intregul sistem de sanatate. ca orice bani publici din romania, si cei din asigurarile de sanatate se cheltuiesc pe orice in afara de sanatatea celor ce platesc. probabil ar fi socanta o statistica a bolnavilor care ar fi putut fi salvati intr-un sistem de sanatate normal, dar care s'au prapadit din cauza nesimtirii si dorintei de imbogatire personala a celor din sistemul de sanatate (de la functionari, sefuleti, sefi, doctori etc) bataie de joc nu numai din partea actualului guvern, ci a tuturor celor care au fost pana acum la conducerea tarii
 • Florea Giorgiana 09.02.2010 la ora 20:49 pm
  Eu sunt sora femeii de 40 ani care a decedat acum 2 ani în clinica din Budapesta-Ungaria.Îmi este foarte greu să-mi amintesc prin ce am trecut, câtă umilinţă am îndurat din partea "specialiştilor" de la Casa de Asigurări de Sănătate Gorj, respectiv Donoiu Amalia şi d-na doctor Rovenţa. Am dispus de toate actele necesare în vederea eliberării formularului E112 , inclusiv miraculoasele cuvinte scrise de medicul din Cluj că acest caz este de maximă urgenţă şi nu se poate opera in nici o clinică din Romînia.Din cauza faptului că Donoiu Amalia tot timpul mai găsea ceva lipsă la dosar am fost nevoiţi să mergem cu sora mea la Budapesta pe cont propriu deooarece era programată şi acolo se respectă totul nu ca la noi.A doua zi, după plecarea sorei mele la Budapesta m-am dus cu dosarul la Donoiu Amalia, când a auzit că pacienta deja a plecat mi-a spus că se va rezolva totul după venirea de la tratament, să aducem factura prin care să se dovedească plata celor 36.000 euro.A refuzat să-mi oprească dosarul şi cererea semnată de sora mea pe care o avem şi acum la dosar.Nu am obţinut un nr. de înregistrare în momentul în care eu m-am prezentat la Casa de Asigurări ascultând-o pe specialista Donoiu, iar acum nu mai recunoaşte că am fost cu dosarul. În momentul de faţă se fac investigaţii de către I.P.J. Gorj cu privire la acest dosar. Am fost confruntată cu Donoiu Amalia , aceasta minţind cu o seninătate greu de descris că eu nu m-am prezentat la C.A.S- Gorj cu dosarul. Mi-e silă de această situaţie penibilă care numai la noi în România o poţi întâlni. dar sunt hotărâtă să lupt până la capăt să iese adevărul la iveală. Oare câţi oameni au mai fost minţiţi de această Donoiu???
 • damian 10.02.2010 la ora 1:15 am
  Va rog doamna Giorgiana aduceti domnului Daju o copie dupa raportul medicului de la Cluj sa faceti dovada ca indiferent cate documente ai avea nu se elibereaza formularul E112 voit.Mai mult, ar fi o dovada in plus de la alt centru universitar ca in Romania nu se poate face tratamentul corect de cancer. Daca omul nu ar fi disperat s-ar duce de drag in strainatate?Pacat, doctorita Roventa nu a invatat nimic din moartea surorii sale de cancer. Se spune ca oamenii dupa ce trec printr-un necaz devin mai buni, dar se pare ca este invers...stiti povestea cu capra vecinului....daca a murit a mea de ce sa nu moare si a lui.....astia suntem noi.... Va rog dl.Daju investigati cine sunt persoanele care au beneficiat de formularul E112 si totodata faceti o copie dupa raportele medicale care au stat la baza eliberarii formularelor .....eu cred ca o sa avem o surpriza mare...s-ar putea sa fie facute la Tg Jiu...si atunci o sa vedeti ca totul se transforma in altceva.......merita investigat ..si de ce nu si cercetat.....fiind vorba de bani multi de la stat...apropo de cotele alea din sumele aprobate...ce mai conteaza pentru cei care dau aprobari ca omul e intre ciocan si nicovala...Dumnezeu s-o ierte pe dna Mariana Ianc.Imi pare foarte rau pentru dansa.
 • damian 10.02.2010 la ora 1:32 am
  Am recitit azi din nou conditiile pentru eliberarea formularului E112 si am constatat ca nu exista o baza legala care sa stabileasca care este intervalul de timp normal pentru efectuarea tratamentului in Romania.Este o aberatie, ce se cere, atata timp cat se stie ca aceasta boala este imprevizibila. Poate de aceea medicii nu scriu acest lucru in raportul medical pentru ca ei nu stiu care este intervalul de timp normal, subliniez normal, in care se poate trata acest cancer.Ce inseamna normalitate in tratarea cancerului. Nesimtire curata. Atata timp cat exista un document medical care atesta foarte clar cancer gradul patru, ultimul stadiu al bolii, care poate fi starea pacientului...in momentul in care din discutia cu medicii si din documentele medicale rezulta foarte clar ca in Romania nu se poate efectua tratamentul adecvat formei de cancer a pacientului.....omul este diperat si ar face orice pentru viata. Va doresc sa nu treceti prin asemenea momente de disperare..Ar trebui ca toti cei care au trecut prin asemenea momente sa faca petitii catre toti cei care ne reprezinta, dar toti in acelasi timp, poate asa vor ordona sa se intocmeasca acel registru national electronic al bolnavilor de cancer si poate astfel s-ar lua masuri de preventie macar pentru acest flagel.
 • alaxandru DURU 15.02.2010 la ora 15:53 pm
  halal doctori in GORJ !
 • Florea Giorgiana 11.05.2010 la ora 14:37 pm
  I.P.J. Gorj a dispus neînceperea urmării penale pentru cei care au greşit faţă de Ianc Marina, care a decedat în urmă cu 2,5 ani din cauza nepăsării celor de la Casa de Asigurări de Sănătate Gorj. Au minţit cu neruşinare şi au fost crezuţi de cei care noi credem că fac dreptate .Nu-mi rămâne decât să cred că Dumnezeu va face dreptate
 • Florea Giorgiana 11.05.2010 la ora 14:40 pm
  Amalia Donoiu,aşa să-ţi ajute Dumnezeu!
 • Florea Giorgiana 11.05.2010 la ora 14:44 pm
  Nu uita Amalia Donoiu că a murit mama a doi copii, care şi acum o aşteaptă să vină acasă, dar din cauza nepăsării tale sau a incompetenţei ti-ai bătut joc de noi cum ai vrut, dar blestemul celor doi copii o să te ajungă şi-o să regreţi că ai minţit cu neruşinare la confruntare
 • roman nastasia 24.08.2010 la ora 16:40 pm
  sa nu mai vorbim de medicii din tg jiu. sunt de tot rasul .sa ne rugam la d-zeu sa nu mai ajunga nimeni pe mana lor,cel putin medicul de la urgente liliana craciun nu se ridica de pe scaun, mai ales la o urgenta(caz grav ).nu stiu cat timp isi mai bat joc de noi.la casa de asigurari daca ceri o informatie nu sunt competenti sa raspunda sau te trimit dupa cai verzi pe pereti ,pierzi timp sa aduci documentele care ti le cer si apoi iti spun ca de fapt trebuiau altele.
 • Florea Giorgiana 28.09.2010 la ora 15:42 pm
  Se pare că blestemul copiilor Marinei Ianc a adus-o pe madam Donoiu Amalia să fie cercetată penal
 • Florea Giorgiana 29.09.2010 la ora 15:03 pm
  Cum poţi Amalia Făgaş (Donoiu), că am obsevat că ţi-ai schimbat numele, să pui capul pe pernă ştiind că ti-ai bătut joc cum ai vrut de noi. Dar vezi draga mea când ţi-am spus că dumnezeu nu te va ierta pentru că minţeai cu neruşinare tu mi-ai zis să nu te iau cu "ţăţismele astea" , dându-ţi ochii peste cap, mai dă-i şi acum în urma deciziei tribunalului Gorj. Copii surorii mele spun că dacă tu nu ţi-ai fi bătut joc de noi mama lor trăia şi acum. Sper din tot sufletul că se va face dreptate şi tu o să plăteşti pentru toată suferinţa pe care ne-ai provocat-o şi datoriile bancare în care ne-ai băgat. N-o să mă las până nu se face dreptate.
 • Florea Giorgiana 29.09.2010 la ora 15:54 pm
  De urmărirea penală nu a scăpat nici madam Rovenţa Luciana, n-o pot numi doctor pentru că trebuie să mai studieze mult pentru a ajunge la acestă titulatură, chiar dacă prin hârtii poate demonstra acest lucru , în practică este.......................... S-a apucat ea să corecteze diagnosticul pus medicul din Cluj, ne-a întors degeaba , bineînţeles că era corect,dar nu mai aveau de ce se lega de noi , au făcut tot posibilul să nu obţinem banii pentru sora mea
 • Florea Giorgiana 29.09.2010 la ora 15:57 pm
  Nu ştiai madam Rovenţa câtă suferinţă e cănd îţi pierzi sora?
 • Liliana Marghitoiu 13.04.2011 la ora 2:57 am
  Sora mea de 30 de ani e din Gorj si sufera de cancer peritoneal si a fost refuzata de catre directorul casei de asigurari din Gorj cind a mers sa obtina E112 si cardul European pe motiv ca " nu pot sa dea bani la toti care vor sa se plimbe prin strainatate sau ca trebuie sa fie in metastaza sa-i dea aprobare". Sper ca dl director sa nu ajunga niciodata sa se plimbe ca sora mea nici el nici familia lui...Vreau sa mentionez la toata lumea de pe forum ca se poate adresa la curtea europeana ceea ce o sa fac, si cred ca toti care au fost nedraptatiti ar trebui sa semneze o petiite impotriva acestor "animale", chiar si cuvintul "animale" are rang prea ridicat pt. acesti monstri.... Sunt in USA si i-mi este rusine de tara mea (Romania) si de mizeria umana,coruptia si tot ce se intimpla...
 • Florea Giorgiana 21.04.2011 la ora 14:51 pm
  Vă mulţumesc din suflet că aţi scris, îmi pare rău de suferinţa surorii dvs, numai cine nu trece prin aşa ceva nu cunoaşte cu adevărat situaţia. Cei de la CAS Gorj sunt vai de capul lor, dar Dumnezeu este mare şi o să aibă grijă de fiecare în parte
 • eu 22.04.2011 la ora 10:32 am
  Nu trebuie sa iti fie rusine de Romania deocamdata tu traiesti in SUA asa ca nu esti in masura sa vb asa de Romania . Trebuia sa spui altfel imi e rusine de cei pe care noi am binevoit ai punem in fruntea statului roman e o mare diferentza . Acesti monstrii care inca mai sunt in structurile statului din vina noastra au ajuns acolo si tot din vina noastra fac cea ce fac mie imi este sile de ''bulangii'' care au luat bunuri pentru voturile lor si azi se plang din cauza sistemului asta de ticalosi . Si pot sa va mai spun ca daca nu indreptam situatia in tara rudele , prietenii, fratii, parinti si chiar copii nostri se vor numara printre victimele acestor curve politice care ne conduc de la an la an prin diferite partide politice si scuipandune in ochi ca pe niste jeguri care isi vand voturile . BASARABIA PAMANT ROMANESC
 • Andrei Maria 30.01.2013 la ora 22:27 pm
  Giorgiana, sunt Andrei Maria, colegul fiului tau Andrei. Vreau sa te intreb de la ce a pornit acea imbolnavire sa zic. Eu am aflat despre aceasta problema de pe siteul Trilulilu. Pacat ca a murit sora ta. ASTA-I ROMANIA, ce sa faci? Toti vor sa le fie bine lor. De alti oameni nu-i intereseaza.
 • monicamonica 13.01.2014 la ora 11:59 am
  cum aflu din ce cauza figureaza bunicul meu pe lista de datornici la casj gorj (lista pe care o are medicul de familie), cu o datorie de 250ron, el fiind pensionar. reteta compensata lunara este in valoare de 70 ron.
Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.