Din învăţăturile Părintelui Arsenie Boca: “Chemarea la Înviere”
Din învăţăturile Părintelui Arsenie Boca: “Chemarea la Înviere”
Altele21 aprilie 2011

„Tainele lui Dumnezeu glăsuiesc înainte: <<Amin, Amin, grăiesc vouă, cine ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis pe Mine, are viaţă veşnică şi la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viaţă.>>
Hotărăşte-te suflete a lui Dumnezeu pentru cuvântul Tatălui tău! Când a trimis Mântuitorul pe cei doisprezece ucenici, deprinzându-i la propovăduirea Împărăţiei Cerurilor, printre alte porunci, le-a dat şi aceasta: <<Înviaţi pe cei morţi.>> Porunca aceasta o avem şi noi, preoţii, urmaşii Sfinţilor Apostoli, ucenicii de azi ai Domnului. Însă, nu pentru trupuri i-a fost grijă Domnului, ci pentru sufletele moarte, pentru oamenii cărora le merge numele că-s vii dar, netrăind învăţătura creştină, sunt morţi.
A găsi în tine pe Hristos, Cel cu Cruce, temelia ta Dumnezeiască şi a clădi pe ea viaţa ta, a dezvolta viaţa lui Hristos în viaţa ta, asta e învierea ta din morţi, înainte de învierea cea de obşte.”
Sursa: Ieromonah Arsenie Boca, Cărarea Împărăţiei, Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului, Deva, 2006

    Adaugă un comentariu

    Adresa ta de email nu va fi publicată.