Document oficial. Grupul de Acțiune în Interes Public cere Guvernului să anuleze ordinul ilegal, abuziv și discreționar al prefectului Florescu
Document oficial. Grupul de Acțiune în Interes Public cere Guvernului să anuleze ordinul ilegal, abuziv și discreționar al prefectului Florescu
De cititInvestigatii4 august 2017


Conform legislației în vigoare, ministrul Administrației și Internelor are obligația de a propune Guvernului anularea ordinului ilegal, privind accesul în Palatul Administrativ, emis de prefectul Florescu. Mai jos, reproducem textul petiției prin care Grupul de Acțiune în Interes Public îi solicită doamnei ministru Carmen Daniela Dan să demareze în cel mai scurt timp anularea ordinului respectiv. Este o cale mult mai rapidă de intrare în legalitate, decât cea aleasă de PNL Gorj (contestarea în justiție), în spiritul eternei opoziții de fațadă cu care ne-au obișnuit liderii filialei.
Ordinul prefectului trebuie anulat cât mai repede, deoarece, în forma actuală:
-interzice accesul săracilor cu haine deteriorate la sediile instituțiilor publice din Palatul Administrativ
-interzice accesul femeilor, pe criterii discreționare, legate de o așa-zisă ținută provocatoare, în condițiile în care unele angajate din Palatul Administrativ continuă să vină la serviciu în ținută de plajă
-interzice accesul persoanelor care poartă însemne ale unor entități private
-pune ziariștii în imposibilitatea de a-și practica meseria, mergând până la a le interzice să folosească telefoanele mobile, cu excepția unei singure încăperi
-este extrem de ambiguu, permițând tot felul de abuzuri din partea personalului de la punctele de control acces
-la modul general, consacră tendința foarte periculoasă de izolare a instituțiilor statului de drept în raport cu cetățeanul.
Iată textul petiției…

Doamnă Ministru al Afacerilor Interne,
În virtutea obligațiilor dumneavoastră legale, vă solicităm, cu bună credință, în interes public, ca în baza art. 27, al. 4 din Legea 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, să propuneți Guvernului anularea Ordinului 194 din 10.07.2017 al prefectului județului Gorj, privind organizarea și desfășurarea activității de control acces în Palatul Administrativ, deoarece a fost emis cu încălcarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului, Constituției României, Ordonanței 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, a Legii 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, și a altor prevederi legislative.
Ordinul respectiv conține dispoziții discriminatorii, ambigue și absurde în ceea ce privește accesul cetățenilor în Palatul Administrativ, precum și dispoziții care obstrucționează clar reprezentanții mass-media în exercitarea activităților lor profesionale. De asemenea, ordinul consacră un tratament inegal pentru salariații instituțiilor publice din Palatul Administrativ, în raport cu restul cetățenilor.
Astfel, prin ordin se interzice accesul în Palatul Administrativ și, implicit, la sediile instituțiilor publice din Palatul Administrativ, a persoanelor cu ”ținută inacceptabilă”. În descrierea acesteia, sunt folosite și câteva formulări extrem de ambigue. Astfel, se interzice accesul persoanelor care posedă ”obiecte de îmbrăcăminte cu caracter sexist”. Neexplicitând această categorie vestimentară inventată prin ordinul prefectului, cetățenii sunt în imposibilitatea de a se conforma, întrucât nu pot avea reprezentarea a ceea ce înțelege prefectul prin ”obiecte de îmbrăcăminte cu caracter sexist”. Această formulare extrem de ambiguă generează riscul aplicării discreționare, arbitrare a ordinului prefectului, de către personalul de la punctele de control acces din Palatul Administrativ.

Tot în categoria ”ținutei inacceptabile” sunt incluse, prin ordinul prefectului, ”hainele cu desene sau cuvinte sugestive, slogane”. A se reține că ordinul prefectului nu interzice accesul cu haine cu desene sau cuvinte cu conținut jignitor, ofensator, ci accesul cu orice tip de haină care conține ”cuvinte sugestive, slogane”. Astfel, ordinul prefectului instituie situația aberantă în care reprezentantul unui ong din domeniul protecției mediului nu poate intra în Palatul Administrativ dacă poartă un tricou pe care e inscripționat un slogan referitor la stoparea defrișării pădurilor. Totodată, în categoria ”cuvinte sugestive” poate intra orice logo al oricărei entități private. Prin urmare, actuala formă a ordinului interzice accesul în Palatul Administrativ al persoanelor care poartă însemne ale unor entități private. Practic, cât timp acest ordin este în vigoare, nici măcar angajații firmei de pază aflate sub contract cu instituțiile publice din Palatul Administrativ nu mai pot intra în clădire, deoarece pe uniforma lor sunt inscripționate ”cuvinte sugestive” care desemnează chiar denumirea firmei de pază.
Prin aceste restricții, este încălcat și art. 10 din Conventia pentru apararea drepturilor omului, care statuează că orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare.”
Același ordin interzice accesul în Palatul Administrativ al persoanelor care poartă ”articole de îmbrăcăminte zdrențăroase”, încălcându-se, astfel, Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, care prevede la art. 2, al 1, că orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de (…) categorie socială, (…) apartenență la o categorie defavorizată constituie discriminare. Prin actuala formă a ordinului, persoanele sărace, cu îmbrăcăminte deteriorată, nu pot avea acces la sediile instituțiilor publice din Palatul Administrativ.
Textul ordinului interzice accesul cetățenilor cu articole de ”îmbrăcăminte provocatoare”, fără a le explicita. Mai mult, în acest fel, se consacră un tratament inegal pentru publicul instituțiilor din Palatul Administrativ, în raport cu angajații acestora. Chiar și după emiterea acestui ordin, presa a mediatizat imagini din interiorul Palatului Administrativ, cu angajate ce purtau ”îmbrăcăminte provocatoare”. În paralel, unor femei îmbrăcate decent li s-a interzis, abuziv, accesul în Palatul Administrativ, aspect mediatizat pe larg de presa locală și națională. Exemple edificatoare sunt disponibile aici și aici.
Potrivit ordinului, reprezentanții mass-media au acces într-o singură încăpere din Palatul Administrativ. În afara acestei încăperi, nu au voie să folosească nici măcar telefonul mobil, fapt care pune ziariștii în imposibilitatea exercitării atribuțiilor lor profesionale. Dacă pe unul dintre holurile clădirii un ziarist observă un fapt reprobabil, de interes public, în virtutea acestui ordin i se interzice să îl înregistreze foto-video, si implicit i se interzice să-l mediatizeze, din moment ce folosirea aparaturii de înregistrare e permisă doar într-o singură încăpere. De asemenea, în registrele de la punctele de control acces sunt trecute detaliat persoanele cu care au stat de vorbă ziariștii și intervalele exacte de timp, în condițiile în care toată jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului atestă că sursele ziariștilor nu sunt publice și, implicit, nu pot fi jurnalizate de vreo structură a statului. Mai mult, ordinul conține și prevederea aberantă conform căreia ziariștii pot primi informații – în unica încăpere destinată în acest scop – doar de la șefii structurilor publice sau de la purtătorii de cuvânt. Această restricție contravine prevederilor Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii. Conform acesteia, orice angajat al unei instituții publice are dreptul de a comunica reprezentanților mass-media posibile încălcări ale legii, de la locul său de muncă. Restricția impusă de ordin încalcă și art. 31 din Constituția României, conform căruia ”dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit.”

În condițiile în care ziariștilor li se permite folosirea telefoanelor mobile doar într-o singură încăpere, pentru celelalte categorii de cetățeni ordinul nu prevede nicio restricție în utilizarea acestor aparate. În acest fel se probează încă o latură discriminatorie a ordinului.
Toate aceste aspecte denotă, fără putință de tăgadă, că ordinul prefectului încalcă grav art. 1, al. 2, lit. ”f” din Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, conform căruia ”principiul egalității între cetățeni, al excluderii privilegiilor și discriminării sunt garantate în special în exercitarea (…) dreptului de acces la toate locurile și serviciile destinate folosinței publice.” De asemenea, se încalcă art. 16, al. 1 din Constituția României: Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări.”
Emiterea acestui ordin ilegal și abuziv este cu atât mai alarmantă cu cât, potrivit Legii 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, ”prefectul este garantul respectării legii la nivel local”.
În contextul celor dovedite mai sus, având în vedere art. 27, al. 4 din Legea 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, conform căruia Ministerul Internelor și Reformei Administrative poate propune Guvernului anularea ordinelor emise de prefect, dacă le consideră nelegale sau netemeinice”, vă solicităm cu bună credință, în interes public, să inițiați în regim de urgență demersurile de anulare a acestui ordin vădit ilegal, abuziv și discreționar.
Atașăm ordinul în cauză.
Față de această petiție, solicităm răspuns în format electronic, la adresa [email protected]
Președintele Grupului de Acțiune în Interes Public,
Narcis DAJU”
Notă: Ordinul în cauză poate fi descărcat de aici.

    Adaugă un comentariu

    Adresa ta de email nu va fi publicată.