Profesorii din Vladimir au fost pentru, dar împotrivă, de trei ori în treisprezece zile
Profesorii din Vladimir au fost pentru, dar împotrivă, de trei ori în treisprezece zile
Investigatii3 aprilie 2011

De anul acesta avem o nouă Lege a Educaţiei Naţionale şi noi pricini de scandaluri între cadrele didactice din diverse şcoli. Potrivit noului act normativ, de acum cadrele didactice netitulare devin titulare dacă beneficiază de aprobarea consiliului de administraţie al şcolii în care activează. În plus, este necesar să existe un post liber şi viabil. Scăderea natalităţii a determinat micşorarea numărului de elevi, desfiinţări de clase, şcoli, restrângeri de catedre, dispariţia unor posturi. În puţinele situaţii în care apar posturi disponibile şi viabile, cei care vor să îşi obţină titularizarea se lovesc de opoziţia colegilor titulari, pentru care fiecare nou venit în breaslă reprezintă, înainte de toate, o ameninţare la adresa propriei poziţii.

Un adevărat scandal s-a derulat în ultimele săptămâni la Şcoala Generală Vladimir, după ce Vîlceanu Mariana, învăţător suplinitor, s-a adresat consiliului de administraţie cu rugămintea de a analiza oportunitatea titularizării sale. Supusă la vot în şedinţa din 28 februarie a.c., solicitarea a fost respinsă, cu trei voturi „pentru” şi şase abţineri. Pentru validarea ei, erau necesare 5 voturi „pentru”.
Câteva zile mai târziu, la 8 martie a.c., Consiliul Profesoral al aceleiaşi şcoli a aprobat „Proiectul Planului de Încadrare pentru anul şcolar 2011 – 2012”. Apoi, Consiliul de Administraţie a validat şi el documentul respectiv, cu 6 voturi „pentru”. „Proiectul” amintit prevedea că în anul şcolar viitor vor exista 6 posturi de învăţător, la fel ca în prezent. Astfel, indirect, era respinsă încă o dată solicitarea de titularizare înaintată de Vîlceanu Mariana.
Întrucât cea în cauză a contestat decizia Consiliului de Administraţie de respingere a titularizării sale, a doua zi, la 9 martie a.c., s-a reunit din nou forul incriminat, de această dată cu participarea … excepţională a unui delegat din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean, în persoana domnului inspector Constantin Florescu.
Pentru că s-a dezbătut şi deliberat ca pe stadion, patru dintre membrii Consiliului de Administraţie au părăsit şedinţa înainte de a-şi exprima votul, boicotând întreaga procedură. Ulterior, la insistenţele directorului şcolii, Vijulan Laurenţiu, şi ale inspectorului şcolar, au votat şi au semnat procesul verbal aferent şedinţei fiecare pe unde a fost convins să nu se opună titularizării doamnei Vîlceanu Maria. De exemplu, contabila Primăriei Vladimir, Lepădat Elena, după ce a părăsit şedinţa s-a trezit cu directorul şi cu inspectorul în biroul său din Primărie. Cei doi i-au băgat sub nas registrul de procese verbale şi nu a prea avut de ales. Confruntată cu o asemenea insistenţă, a votat „pentru”… În cele din urmă, după ce fusese invalidată de două ori, Vîlceanu Mariana s-a titularizat pe post.
Lepădat Elena susţine că, deşi a cerut să-i fie prezentată situaţia evoluţiei numerice a efectivelor de elevi, pentru a decide în cunoştinţă de cauză dacă se justifică înfiinţarea unui post nou de învăţător, directorul Vijulan a refuzat. La fel a procedat şi cu noi, dom’ director, când i-am cerut copii ale proceselor verbale aferente celor trei şedinţe de pomină ale consiliului de administraţie. Lepădat Elena continuă: „le e teamă celorlalte cadre didactice că peste trei-patru ani nu va mai fi numărul de copii, iar învăţătorii vor fi selectaţi printr-un concurs de dosare, iar fata asta ar avea şanse mai mari decât alţi învăţători cu vechime mai mare, dar care nu şi-au luat nişte grade. Aici le e frică. De aici e tot scandalul!”. Aceeaşi contabilă are îndoieli atunci când vine vorba de legalitatea deciziei luate în Consiliul de Administraţie, precizând că „prea corect, nici eu nu ştiu dacă ar fi sau nu”…

Primarul, ca primaru’

Edilul şef Băcanu Aurel ştie de scandalul din şcoală, dar se apară afirmând că nu prea s-a băgat. Totuşi, declară că a mers la ultima şedinţă cu gândul, zice el, de a clarifica problema. „Se reduce numărul de copii şi rămân fără catedră. Aici a fost toată discuţia”, sintetizează primarul esenţa scandalului.
Că lucrurile ar fi fost făcute ca la carte o spune secretara şcolii din Vladimir, care afirmă că titularizarea învăţătoarei Vîlceanu Mariana „s-a făcut conform legii care spune că n-ai cum să ţii un post de pensionar vacant şi să nu-l  dai pentru titularizare. Este ilegal”. Mai mult, secretara şcolii adaugă că „fata asta a solicitat postul de la una dintre învăţătoare, care iese la pensie, dar pensionarea se face cu 1 septembrie şi aceiaşi dată a fost menţionată şi în documente”.

Directorul habar n-are de scandal

În documente, Vijulan Laurenţiu este director al şcolilor din Vladimir. În realitate, e rupt de realitate, pluteşte. „La mine n-a venit nimeni să-mi spună; eu nici n-am ştiut că sunt nemulţumiţi”, declara directorul. „Dacă vreţi copii după procesele verbale să vă dea dânşii de la Inspectorat”, conchide Vijulan.
Inspectorul general adjunct, Mitescu Gheorghe, este de părere că, „la Vladimir, s-a pus problema corectitudinii constituirii Consiliului de Administraţie, dat fiind faptul că membrii acestuia se abţineau de la vot, boicotând dezbaterea.”  În rest, totul este cum nu se poate mai legal.
Cum era şi firesc, învăţătoarea Vîlceanu Mariana e de părere că ar fi vorba de teama colegilor de breaslă că-şi vor pierde locul de muncă în eventualitatea unui concurs de dosare. „Am acest drept şi în ultimii patru ani am obţinut nota pentru titularizare şi normal că mi-am depus o cerere pentru un post care este viabil”, conchide învăţătoarea care a stârnit scandalul din Vladimir.

Concluzii

Învăţământul gorjean se dovedeşte încă o dată putred. În trei zile diferite, în decurs de două săptămâni, nişte persoane care se pretind responsabile, membre ale Consiliului de Administraţie al Şcolii Generale Vladimir, au votat diferit într-o problemă unică. La 28 februarie s-au opus titularizării învăţătoarei Vîlceanu Mariana, la 8 martie şi-au întărit decizia iniţială, aprobând „Proiectul Planului de Încadrare pentru anul şcolar 2011 – 2012”, care excludea tranşant posibilitatea apariţiei unui post nou de învăţător, iar la 9 martie directorul şcolii, Vijulan Laurenţiu, i-a alergat prin sat pe membrii Consiliului de Administraţie până au obosit cu toţii şi au votat, în unanimitate, „pentru”.
Din păcate, identic şi la fel se întâmplă lucrurile şi în majoritatea celorlalte şcoli din judeţ.

    Adaugă un comentariu

    Adresa ta de email nu va fi publicată.