• Dintr-o pregătire de angelus*
    9 aprilie 2013
    Prima mireasmă a cărţii „Pridvor de septembrie” semnată Zoia Elena Deju, apărută la Editura Fundaţiei „Constantin Brâncuşi” în 2013, poate sluji unei stări de combustie, ca să gândim cu fruntea... Mai departe »