„În MAE din Franța, un plagiator ar fi trimis la marginea lumii”

Interviu cu Paul Claval, profesor emerit Paris IV – Sorbonne, autorul cărții plagiate de Adrian Gorun

În anul 2010, Adrian Gorun a publicat nu mai puțin de nouă (9!) cărți. Una dintre acestea este un plagiat penibil după cartea profesorului emerit de la Sorbonna, Dl. Paul Claval. Cu eleganța specifică marilor intelectuali francezi, Dl. Paul Claval ne-a răspuns la câteva întrebări, resemnat cu ideea că plagiatul este un fenomen real, împotriva căruia se luptă tot mai greu astăzi. Pare tot mai clar că, în prezentul globalizării, impostorii încep să depășească cu mult oamenii autentici. În Franța, Gorun ar fi pus la stâlpul infamiei pentru faptele sale. La noi, Marga l-a chemat să se ocupe de relațiile externe ale României.

C. Cuteanu: Cum tratează mediul universitar francez plagiatorii ca Dl. Adrian Gorun (autor al unei cărți care, practic, a rescris cartea dvs., după traducerea acesteia în română, publicată la Editura Corint în anul 2001, sub titlul ”Geopolitică și Geostrategie. Gândirea politică, spațiul și teritoriul în secolul al XXI-lea”)? În ceea ce privește editurile franceze, acestea mai publică ulterioare cărți ale celor dovediți a fi plagiatori?

Paul Claval: Dacă frauda este dovedită, înainte ca plagiatorul să obțină titulatura pe un post într-o universitate, angajarea lui este anulată. Dacă se descoperă ulterior titularizării sale, nu mai poate avansa în grad, însă nu cunosc cazuri în care să se ajungă la demisie din sistemul universitar, deși acest lucru ar fi posibil juridic. Înainte de a accepta alte texte venite dinspre astfel de oameni, despre care se știe public că au comis un plagiat, editurile din Franța le supun mai multor cenzori  ( n.r. decât în mod obișnuit), pentru a fi siguri că nu conțin alte fraude.

CC: Dl. Gorun este component al conducerii Ministerului Afacerilor Externe în România, adică Domnia-sa reprezintă statul român în contactele cu străinătatea (?!), în mod fraudulos, aș adăuga, în momentul de față. Dacă așa ceva s-ar întâmpla cu un funcționar al Ministerului Francez de Externe, ce măsuri s-ar lua împotriva unui asemenea plagiator demascat?

Paul Claval: Cred că demascarea unui plagiat săvârșit de un diplomat ar provoca un scandal. În funcție de importanța plagiatului, acesta ar fi ”mis au placard”(pus la stâlpul infamiei și i s-ar anula toate atribuțiile), expulzat într- un consulat la marginea lumii, sau i s-ar cere, pur și simplu, să demisioneze din minister.

CC: Ce fel de sancțiuni ar lua autoritățile universitare și administrative din Franța împotriva unui astfel de individ, profesor la o universitate și funcționar în cadrul Ministerului Afacerilor Externe?

Paul Claval: Sancțiuni? Nu știu exact. O să mă informez. Demascarea publică a fraudei este prima modalitate de a sancționa fraudatorul. Pentru aceasta, țin să vă mulțumesc dvs. pentru vigilența de care dați dovadă și pentru demersul anti-plagiat pe care-l faceți în România.

Varianta originală a interviului, în limba franceză

C. Cuteanu: Comment traite le systéme académique français les plagiaires comme Monsieur Adrian Gorun (qui, en fait, a récrit votre livre, après  la traduction roumaine, déjà publié à l’Editure Corint en 2001)? Est-ce que les editures françaises les publient encore, apres avoir été exposés comme plagiateurs?

Paul Claval: Si la fraude est découverte avant que celui qui en est responsable ait obtenu un poste à l’Université, son recrutement est stoppé. Si elle est découverte après, il n’a plus d’avancement, mais je ne connais pas de cas où il ait été obligé de démissionner, quoique la chose soit juridiquement possible. Avant de publier d’autres textes venant de gens dont on sait qu’ils ont commis des plagiats, les éditeurs les soumettent à plusieurs lecteurs pour voir s’ils ne contiennent pas d’autres fraudes

CC: Monsieur Gorun est l’un des gens de la direction du Ministère Roumain des Affaires Etrangères, donc il représente – je pourrais dire – faussement la Roumanie à l’étrangère. Si ça se passait dans le Ministère Français des Affaires Etrangères, quelles seraint les mesures contre un pareil plagiaire demasqué?

Paul Claval: Je pense que la révélation d’un plagiat de la part d’un diplomate provoquerait un scandale. Selon l’importance du plagiat, le diplomate serait „mis au placard” (déchargé de toute responsabilité), envoyé dans un consulat lointain, ou contraint à démissionner.

CC: Quel sort de mesures punitives prendreraint les autorités académiques et administratives françaises contre un pareil individu, professeur d’une université et fonctionnaire dans un ministère?

Paul Claval: Les mesures punitives? Je ne suis pas exactement au courant. Je vais me renseigner. Rendre publique la fraude est la première manière de sanctionner le fraudeur. C’est pour cela que je vous remercie de la vigilance dont vous faites preuve, et des actions que vous menez en Roumanie.